Uroczystość upamiętniająca 160. rocznicę Powstania Styczniowego

Plakat Powstanie Styczniowe 2023 – wersja 1

Dołącz do nas! – zajęcia stałe w Centrum Kultury w Sułoszowej.

Przyłącz się do nas! Zapraszamy do udziału w naszych zajęciach. Rozwijamy zainteresowania, animujemy, pobudzamy do twórczości, uczymy poprzez zabawę i działanie, odkrywamy talenty…

Harmono zajęć na 2023.2024

pracujące soboty 2023

Osoby, które ze względu na pracę zawodową nie mają możliwości korzystania z naszej Biblioteki od poniedziałku do piątku – zapraszamy do odwiedzenia nas w czasie sobotnich dyżurów. Wykaz sobotnich dyżurów na infografice.

Aktualności

Uroczystość upamiętniająca 160. rocznicę Powstania Styczniowego – Wielmoża

W 2023 roku obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Na Powstanie Styczniowe złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek, w których według dostępnych szacunków wzięło udział ponad 200 tysięcy osób. Wydarzenia z lat …

Uroczystość upamiętniająca 160. rocznicę Powstania Styczniowego

Otwarcie drogi na odcinku Przeginia – Sułoszowa – 23 września 2023 r.

Komfortowo i bezpiecznie pojedziemy nowym odcinkiem drogi oraz ścieżką rowerową. Rozbudowany odcinek drogi powiatowej przebiega przez obszar gminy Sułoszowa oraz gminy Jerzmanowice – Przeginia i stanowi połączenie drogi wojewódzkiej z drogą krajową nr 94. Pomimo złych warunków pogodowych otwarciu drogi …

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LICZBACH

Dane statystystyczne za rok 2020

1006
Aktywni czytelnicy
27737
Księgozbiór
14350
Wypożyczenia
8473
Liczba odwiedzin
969
Zakupione książki

Centrum Kultury
GBP w Sułoszowej

  • Poniedziałek, Wtorek 11:00 – 19:00
  • Środa 8:00 – 16:00
  • Czwartek, Piątek 11:00 – 19:00
  • Soboty pracujące w 2023 Zobacz

Filia Biblioteki
w Wielmoży

  • Poniedziałek 12:00 – 19:00
  • Środa 10:00 – 16:00
  • Czwartek 12:00 – 19:00

Napisz do nas

    Programy