HISTORIA ORKIESTRY DĘTEJ W SUŁOSZOWEJ

 

Historia Orkiestry Dętej w Sułoszowej rozpoczyna się w 1918 roku. Na Zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułoszowej podjęto uchwałę, na mocy której utworzono Orkiestrę. Z różnych zapisków wynika, że początkowo działała przy Ochotniczej Straży Pożarnej (lata 1918-1934), a następnie  przy parafii (lata 1934-1960). Od 1960 do 1995 Orkiestra ponownie funkcjonowała przy OSP w Sułoszowej, a kolejne pięć lat działała przy Gminnym Ośrodku Kultury – i wtedy to przyjęła nazwę „Sułoszowianka”. Od 2000 roku Orkiestra funkcjonuje przy Centrum Kultury w Sułoszowej i nosi nazwę – Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sułoszowa.

Orkiestra w swej historii przeżywała trudne okresy – pojawiały się problemy
z dostępnością instrumentów, brakowało muzyków, w latach powojennych muzycy obawiali się represji, w latach siedemdziesiątych Orkiestrę prowadzili jej członkowie – brakowało dyrygenta. Jednak warto wspomnieć o dyrygentach prowadzących orkiestrę m. in. o: Julianie Czechowskim, Zdzisławie Kluczewskim, Wiesławie Olejniczaku czy obecnym dyrygencie – Grzegorzu Chycu. Podczas pracy tychże Kapelmistrzów Orkiestra rozwijała się, przybywali nowi członkowie, osiągała wysokie miejsca na Konkursach Orkiestr Dętych.

Skład w chwili obecnej to 22 muzyków oraz kilkanaście osób uczących się. Większość obsady stanowią dziewczęta. Przez 100 lat w Orkiestrze grała bardzo duża liczba osób – grali dłużej lub krócej ale łączyła ich pasja do muzykowani, wspólnego występowania.

Orkiestra jest ważnym elementem krzewienia kultury w Sułoszowej. Bierze udział
w różnych uroczystościach gminnych, kościelnych, strażackich czy okolicznościowych, uświetniając te wydarzenia i zwiększając ich atrakcyjność. Od samego początku istnienia Orkiestra była pozytywnie odbierana przez lokalną społeczność.

 

Nauka gry na instrumentach dętych i perkusji

Warsztaty muzyczne nauki gry na instrumentach dętych oraz perkusji, odbywają się w każdy piątek od godz. 16.00 do 18.00 – sekcja początkująca. Od godz. 18.00 do 20.00 – próby członków orkiestry. Zajęcia są bezpłatne. Zajęcia prowadzi kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Sułoszowej Grzegorz Chyc.

Zapraszamy dzieci i młodzież do wstąpienia w szeregi Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Centrum Kultury w Sułoszowej. Młodym instrumentalistom rozpoczynającym swoją przygodę z orkiestrą udostępniamy instrument. Korzystają z możliwości bezpłatnej nauki gry na wybranym instrumencie oraz biorą udział w zajęciach prowadzonych w sekcjach i całym składzie orkiestralnym. Członkowie orkiestry mają możliwość realizowania swoich pasji i talentów muzycznych zyskując wrażliwość, sumienność i obowiązkowość przy jednoczesnej edukacji i dobrej zabawie.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta prezentuje swoje umiejętności podczas koncertów i przeglądów. Bierze udział w wydarzeniach państwowych i kościelnych, a także podczas wszelkiego rodzaju imprez organizowanych w naszej gminie. Udział w orkiestrze dętej to wyzwanie, ale także wspaniała przygoda.

Osoby chętne proszone są o kontakt z Centrum Kultury w Sułoszowej.

100 – LECIE ORKIESTRY DĘTEJ