logo biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Sułoszowej jest główną biblioteką na terenie Gminy Sułoszowa, posiada jedną filię biblioteki zlokalizowaną w Wielmoży i wraz z nią działa w strukturach Centrum Kultury w Sułoszowej. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Służy zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, informatycznych i kulturalnych wśród mieszkańców gminy, osób przebywających na jej terenie oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego.

Historia biblioteki

Biblioteka w Sułoszowej powstała w 1949 roku. W dniu rejestracji posiadała kilkaset książek oraz 56 czytelników. Początkowa nazwa biblioteki to Gromadzka Biblioteka Publiczna im. Wincentego Witosa. Przez pierwsze lata siedziba biblioteki mieściła się w Urzędzie Gminy Sułoszowa, następnie została przeniesiona do sąsiedniego budynku (dawnego aresztu zwanego kozą).Następnie w 1979 roku została po raz kolejny przeniesiona, tym razem do budynku po Zasadniczej Szkoły Rolniczej. Kolejny raz biblioteka została przeniesiona trzy lata później do prywatnego budynku Państwa M. i K. Pasternaków. To jednak nie koniec wędrówki księgozbioru gminnej biblioteki – kolejna przeprowadzka to budynek po byłym Ośrodku Zdrowia. W 1998 roku nasza biblioteka ponownie zagościła do budynku po byłej Zasadniczej Szkole Rolniczej, który w tym czasie jest już własnością Urzędu Gminy. W roku 2000 decyzją ówczesnej Rady Gminy Sułoszowa Biblioteka została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury i obecnie wraz z filią w Wielmoży funkcjonuje i działa w jego strukturach. Biblioteka użytkuje połowę budynku Centrum Kultury w Sułoszowej przy ul. Szkolnej 5 z oddzielnym wejściem. W 2009 roku Urząd Gminy w ramach programu “Odnowa i rozwój wsi na lata 2007-2013 ” gruntownie odnowił zewnętrznie budynek Centrum Kultury -Gminnej Biblioteki, a w 2010 również w ramach programu “Odnowa i rozwój wsi na lata 2007 – 2013 ” odnowione zostało wnętrze budynku. Nowy ciepły, przyjemny i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynek, zachęca do odwiedzenia naszej placówki. Czytelnicy mają wolny dostęp do księgozbioru. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, prasy oraz bezpłatnego dostępu do Internetu. Księgozbiór biblioteki został wprowadzony do systemu bibliotecznego Libra 2000, który spełnia wszystkie biblioteczne normy i standardy oraz zapewnia pełną automatyzację we wszystkich aspektach pracy bibliotekarza: opracowuje, gromadzi i udostępnia księgozbiór, zapewniając całościową automatyzację tych funkcji.

arch2