Dziecięcy Zespół Baletowy „Pląs”

Dziecięcy Zespół Baletowy „Pląs” działa w Centrum Kultury w Sułoszowej. Dedykowany jest dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Celem pracy zespołu jest szeroko rozumiany rozwój motoryczny i muzyczny oraz zdobycie podstawowych umiejętności tanecznych pozwalających na płynne przejście do innych zespołów tanecznych działających w Centrum Kultury w Sułoszowej. Można powiedzieć że Dziecięcy Zespół Baletowy „Pląs” to taneczne przedszkole. Choreografem i instruktorem zespołu jest Jadwiga Jowicz – Mocny.

 

Zespół Taneczny „Uśmiech”

Zespół tańca nowoczesnego „Uśmiech” skupia w swoich grupach dzieci i młodzież, której pasją jest artystyczna forma tańca. Obecnie w dwóch grupach zróżnicowanych wiekowo i pod względem zaawansowania, tańczy ok. 25 dzieci pod kierunkiem Jadwigi Jowicz – Mocny. Zespół aktywnie uczestniczy w kulturalnym życiu gminy, wzbogacając swym udziałem imprezy lokalne organizowane przez Centrum Kultury w Sułoszowej.