Dotacja na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

Gminna Biblioteka Publiczna w Sułoszowej bierze udział w Wieloletnim Programie Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek publicznych.

Program realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Pozyskane środki finansowe przeznaczymy na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży.

Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków.

Wysokość dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w poszczególnych latach wynosiła:

2020 – 10 000,00

  • 2019 – 6 900,00
  • 2018 – 4 870,00
  • 2017 – 5 140,00
  • 2016 – 4 900,00
  • 2015 – 4 400,00
  • 2014 – 3 340,00
  • 2013 – 3 610,00
rysunek2

rysunek1