700 LECIE SUŁOSZOWEJ

INAUGURACJA OBCHODÓW JUBILEUSZU 700-LECIA SUŁOSZOWEJ/19.04.2015 r.

19 kwietnia 2015 r w Zespole Szkół Nr 1 w Sułoszowej zainaugurowano Uroczystą Sesją Rady Gminy Sułoszowa – Obchody 700-lecia Sułoszowej .Otwarcia i powitania uczestników dokonał Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa Janusz Pasternak, a Wójt Gminy Sułoszowa Stanisław Gorajczyk wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Wśród obecnych gości byli  m.in.Władysław Kosiniak -Kamysz :  Minister Płacy i Polityki Socjalnej, Lidia Gądek -posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polski, Wojciech Kozak -W-ce Marszałek Województwa Małopolskiego,Wojciech Szczepanik -W-ce Wojewoda Małopolski ,Janusz Pasternak -Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa,Stanisław Gorajczyk- Wójt Gminy Sułoszowa, Marek Szymański W-ce Wójt Gminy Sułoszowa, Tadeusz Nabagło -Przewodniczący Rady Powiatu ,Paweł Wójcik -Sekretarz powiatu krakowskiego,Marek Piekara -Radny powiatu krakowskiego, Paweł Piasny -Starosta powiatu olkuskiego, Kazimierz Stopa-Komendant Komisariatu w Skale,Ryszard Gaczoł-Komendant Miejski PSP, Andrzej Dziuba – Przewodniczący Rady Nadzorczej OSM w Skale, ks.Leszek Kołczyk- Proboszcz Kościoła pw. NSPJ w Sułoszowej , ks. Roman Patyk – Proboszcz Kościoła pw.św.Marcina w Zadrożu, Ks.Mariusz Górszczyk -Proboszcz Kościoła pw.św.Katarzyny w Sąspowie,ks Tomasz Zmarzły-Redaktor naczelny gazety “Niedziela”,dr Wojciech Maciejowski -redaktor “Monografii gminy Sułoszowa”, dr Piotr Sadowski – UJ, dr hab.Jarosław Balon-Instytut Geografiii Gospodarki Przestrzennej UJ, Olgierd Mikołajski -Kustosz Zamku w Pieskowej Skale,Andrzej Kulak- reprezentant Ojcowskiego Parku Narodowego,Tadeusz Durłak -Burmistrz Miasta i Gminy Skała, Adam Piaśnik- Wójt Gminy Jerzmanowice- Przeginia , Roman Żelazny – Wójt Gminy Trzyciąż ,Norbert Bień-Wójt Gminy Klucze ,Krzysztof Jonak –Radca prawny Gminy Sułoszowa.

Radni gminy Sułoszowa: Marek Adamek, Adam Bąk,Małgorzata Gądek,Adam Goraj,Wojciech Kiszka,Zbigniew Mazela,Dariusz Michalski,Jan Pieszczek,Tomasz Pasek , Izabela Szewczyk,Waldemar Woszczek,Adam Woszczek,Teodozja Tarasin -Biuro Rady Gminy,

Wójtowie i przewodniczący rady gminy poprzednich kadencji :Tadeusz Maciąg -Wójt Gminy Sułoszowa I kadencji ,Kazimierz Pasternak – Przewodniczący Rady Gminy V kadencji, Wacław Staroń-Przewodniczący Rady Gminy II kadencji,Leszek Dolny -Przewodniczący Rady Gminy I kadencji.

Dyrektorzy szkół: Sławomir Stefańczyk- Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sułoszowej ,Joanna Gastoł- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej ,Joanna Terpicz- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sułoszowej,Barbara Nędzka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielmoży , Zofia Gałka – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej ,

Dyrektorzy i kierownicy jednostek z terenu gminy :Teodozja Kafel-Dyrektor Oddziału w Sułoszowej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,Renata Gamrat – Dyrektor SP ZOZ w Sułoszowej,Maria Krawiec- Prezes RSH”Promyk” w Sułoszowej,Zofia Rech -Kierownik Centrum Kultury w Sułoszowej,Krystyna Gorajczyk- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej,Aneta Kalęba- Krawczyk-Kierownik ZEAS w Sułoszowej

Sołtysi gminy Sułoszowa: Jan Gawęda -Wielmoża, Leszek Gęgotek – Sułoszowa dz.II,Waldemar Gorajczyk – Sułoszowa dz.I,Lucyna Wójcik-Wola Kalinowska

Mieszkańcy gminy Sułoszowa ,Jerzmanowic, Olkusza.

Media reprezentowali: Barbara Ciryt  -“Dziennik Polski” , Justyna Dziedzic-” Goniec Małopolski”,Piotr Lorenc -Tygodnik “Niedziela “

Wielu z zaproszonych gości wygłosiło okolicznościowe przemówienia,a wraz z nimi padło wiele ciepłych słów i życzeń składanych na ręce Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.Otrzymali też między innymi od władz województwa małopolskiego Medal Polonia Minor, od Pani poseł list gratulacyjny , od władz Ojcowskiego Parku Narodowego “Monografię Ojcowskiego Parku Narodowego” z listem gratulacyjnym

Zostały tez odczytane listy gratulacyjne od zaproszonych gości ,którzy nie mogli uczestniczyć w inauguracji

– od Andrzeja Adamczyka – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polski ,odczytany  przez  Przewodniczącego Rady Gminy Sułoszowa

– od prof.dr hab.Jana Ostrowskiego-Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu,odczytany przez Kustosza Zamku w Pieskowej Skale

Podczas inauguracji wygłoszone zostały cztery prelekcje na temat:

 

  •   “Monografia gminy Sułoszowa” – dr Wojciech Maciejowski
  •    Zarys historii gminy Sułoszowa –   dr Piotr Sadowski
  •    Parafia Sułoszowa na przestrzeni dziejów – ks.Tomasz Zmarzły
  •    Zamek Pieskowa Skała i wieś Sułoszowa – kustosz Zamku Olgierd Mikołajski

Na zakończenie Uroczystej Sesji została otwarta wystawa “Sułoszowa w starej fotografii” , przez kierownika Centrum Kultury w Sułoszowej Zofię Rech i zaproszono wszystkich przybyłych gości na poczęstunek

 

                                                                                                     Z.Rech

 

Odpustowy festyn w Sułoszowej

W bogaty program Jubileuszu 700-lecia Sułoszowej wpisał się tegoroczny Odpust Parafialny ku czci św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. Sumę odpustową celebrował biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej – Grzegorz Ryś. On też wygłosił kazanie odpustowe, w którym ukazał naszego Patrona jako wielkiego sługę Eucharystii i tym samym wskazał na największy skarb Kościoła, jakim jest Msza św. i Komunia święta. Na koniec Mszy świętej Ksiądz Biskup poprowadził procesję eucharystyczną wokół kościoła i udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Wierni mieli też możliwość ucałowania relikwii św. Wawrzyńca.

Od godz. 16.30 mieszkańcy Sułoszowej i przybyli na odpust goście uczestniczyli w festynie rodzinnym przygotowanym przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa i Centrum Kultury Urzędu Gminy. Zabawy dla dzieci, rodzinne zawody sportowe, konkursy (szczególnie z zakresu wiedzy o Sułoszowej) cieszyły się ogromnym powodzeniem. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody przygotowane przez sponsorów. Nie zabrakło też festynowej grochówki, przygotowanej przez strażaków, wybornych ciast wypieczonych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz innych smakołyków.

Patronat honorowy nad festynem objęli: Poseł na Sejm RP – P. Andrzej Adamczyk, Marszałek Woj. Małopolskiego – P. Wojciech Kozak, Przew. Powiatu Krakowskiego – P. Tadeusz Nabagło, Wójt Gminy Sułoszowa – P. Stanisław Gorajczyk i Proboszcz Par. NSPJ w Sułoszowej – Ks. Leszek Kołczyk.

Głównym partnerem imprezy był PGNiG Obrót Detaliczny, sp. z o.o. ale wsparcia rzeczowego i finansowego udzielił również Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego i Starostwo Powiatowe w Krakowie. Nie zabrakło też innych dobroczyńców i sponsorów.

O godz. 19.00 rozpoczął się wieczór artystyczny. Wykonawcami byli: Czesław Jakubiec COMEDY, znany z programu “Mam talent” oraz Wojciech Gruszczyński, finalista II edycji “The Voice of Paland”.

 

Ks. Leszek Kołczyk – Sułoszowa

 

Piknik Rodzinny u stóp Zamku w Pieskowej Skale z okazji 700-lecia Sułoszowej

 Partnerzy:

Zamek Królewski na Wawelu

Ojcowski Park Narodowy:

15  sierpnia 2015 r.  z okazji 700-lecia Sułoszowej odbył się Piknik rodzinny – na łące u stóp Zamku w Pieskowej Skale. Organizatorami pikniku byli: Urząd Gminy w Sułoszowej i Centrum Kultury w Sułoszowej.

Na łące Zamek Królewski na Wawelu zamontował  telebim z którego o godz. 20 transmitowano z dziedzińca zamku w Pieskowej Skale  koncert pt. Trzy kolory. Jedność w różnorodności”.

Podczas pikniku w godz. od 11- 20 na telebimie  można było zobaczyć informację  dotyczącą remontu Zamku w Pieskowej Skale a także przygotowaną przez Centrum Kultury projekcję starych zdjęć pt ‘Sułoszowa w starej fotografii”.

Atrakcje dla dzieci zorganizowali : Centrum Kultury w Sułoszowej , Zespół Szkół Nr 1  w Sułoszowej, Szkoła im Powstańców Styczniowych w Wielmoży  i Samorządowe Przedszkole w Sułoszowej. Dzieci mogły uczestniczyć  w różnego rodzaju zabawach i konkursach zdobywając przy tym nagrody ,brać udział w plenerze malarskim ,lepić z gliny ,skręcać fantazyjnie baloniki ,pomalować buźki, zapleść kolorowe warkoczyki  ,zrobić koronę , pomalować na scenie kartony  i w wielu innych atrakcjach jak  zamki dmuchane itp.

Po łące spacerowały damy dworu, dworzanie, biała dama oraz krakowianki.

Posilić się zaś można było w obozie Rycerzy Chrystusa podpłomykiem z żurawiną i innymi smakołykami i zgłębić tajniki walki białą bronią ,uczestnicząc w walkach rycerskich.

Swoje stoiska miały także Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skale z degustacją swoich wyrobów i KGW w Woli Kalinowskiej z regionalnymi potrawami.

Stoiska promocyjne: LGD Jurajska Kraina i Urząd Gminy w Sułoszowej .

O 16  można było wyruszyć na trasę nording walking, a przez cały czas trwania pikniku  do tańca przygrywał zespół FAX.

Sponsorzy pikniku: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skale , Ekoservispol Sp.z o.o. w Nowym Targu, LGD Jurajska Kraina

 

 Z.Rech

 

Dożynki Gminno Parafialne w Sułoszowej 30.08.2015 r.

Mszą św dziękczynną celebrowaną przez Gospodarza Parafii Ks.Leszka Kołczyka wraz z Ks.Romanem Patykiem Proboszczem Parafii w Zadrożu i ks.profesorem Dariuszem Piaseckim rozpoczęły się Dożynki Gminno Parafialne w Sułoszowej. Sześć pięknych wieńców dożynkowych przyniosło do kościoła pięć  delegacji KGW z terenu Gminy : Sułoszowa dz.I ,Sułoszowa dz.II , Sułoszowa dz.III ,Wielmoża ,Wola Kalinowska oraz delagacja Polskiego Stronnictwa Ludowego z Sułoszowej.

Starostowie dożynek Beata Kafel i Bogdan Kafel przynieśli chleb upieczony z tegorocznej mąki.Po mszy św.barwny korowód przeszedł na boisko sportowe przy Przedszkolu.Korowód prowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Wiesława Olejniczaka ,Poczty Sztandarowe, grupy wieńcowe ,władze gminy , zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy Sułoszowa.

Pan Wójt Stanisław Gorajczyk powitał wszystkich gości , następnie starostowie dożynek przekazali bochen chleba gospodarzom dożynek Wójtowi Gminy i Księdzu Proboszczowi prosząc by go dzielili równo i sprawiedliwie.Po tradycyjnym obrzędzie dożynkowym – częstowaniu chlebem , ogłoszono wyniki na najładniejszy wieniec dożynkowy. Najładniejszym wieńcem wg jury okazał się wieniec KGW z Sułoszowej dz.I , ,ale wszystkim grupom wieńcowym wręczono nagrody pieniężne o wartośći 400 zł i pamiątkowe dyplomy.

Następnie wręczono nagrody uczestnikom konkursu pt.”Sułoszowa w starej fotografii”.Pierwsze  miejsce zajął pan Mieczysław Tarasin otrzymał w nagrodę tablet 10 calowy , następnie II miejsce p.E. Żurada, III i IV miejsce p. J.Okrajni i R.Kućmierz. również tablety ,ale 7 calowe , pozostali uczestnicy otrzymali pendrive 16 GB oraz wszyscy uczestnicy książki pt.”Monografia Sułoszowej”.

Po konkursie fotograficznym przyszedł czas na ogłoszenie wyników na najlepsze stoisko kgw pod względem kulinarnym.Jury oceniło pięć stoisk gastronomicznych z terenu gminy.Wszystkie koła gospodyń zadbały o odpowiednie stroje , dekoracje  ,ale głównym celem stoiska była jednak strona kulinarna.Stoły kgw uginały się od takich przysmaków jak: ,pierogów pieczonych , klusków nadziewanych szpinakiem ,pierogów z mięsem , z serem , skrzydełek pieczonych , bigosu, chleba ze smalcem , kiełbas swojskich , szynek ,różnego rodzaju nalewek , ciast drożdżowych i kruchych ,bułek ,rogalików ogórków itp.,ale zwycięzca mógł być tylko jeden!Jury najwyżej oceniło stoisko KGW z Sułoszowej dz.II. Kolo otrzymało specjalną nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.Stoisko kgw z dz.II najbardziej nawiązywało do tradycji staropolskiego jadła a były tam  prażuchy jasne ze słonina,prażuchy ciemne ze słonina,dryganty na mleku,podpłomyki pieczone na blasze,racuchy z jabłkami ,swojski chleb razowy,ser swojski z szczypiorkiem i bazylią, ziemniaki duszone z cebulą ,pierogi z serem,z mięsem, z jagodami, ruskie,ogórki kiszone, różnego rodzaju konfitury ,nalewki z aronii,ciasta drożdżowe i kruche  z śliwkami ,malinami , jabłkami z kruszonką oraz owoce.

Wszystkie kgw z terenu gminy otrzymaly po 400zl na przygotowanie stoisk.

Kolejnym punktem programu Dożynek Gminno-Parafialnych był turniej sołectw o Puchar Przechodni Wójta Gminy Sułoszowa.Puchar przechodni miała zwycięska grupa sołecka z 2014 r.  z Woli Kalinowskiej

Dodatkowy Puchar z okazji Jubileuszu 700-lecia Sułoszowej ufundował Wójt Gminy Sułoszowa ,który został już na zawsze  w zwycięskiej drużynie sołeckiej .

Zwycięzcą tegorocznego turnieju  sołectw okazała się drużyna sołtysa Jana Gawędy z Wielmoży

– są posiadaczami dwóch Pucharów :Jubileuszowego – który zostanie już u nich na zawsze i Przechodniego ,który przekazała drużyna sołecka z Woli Kalinowskiej a który  Wielmoża być może   przekaże w następnym roku-  następnej zwycięskiej drużynie.
O godz.17 wystąpił zespół śląski “Bajery” z repertuarem  przyjemnym dla ucha ,oraz do tańca ,umilanym przez dobry humor

  O godz.21 można było podziwiać wyjątkowe widowisko, niebo nad Sułoszową rozbłysło  setkami fajerwerków. Pięciominutowy pokaz sztucznych ogni był jedną z głównych atrakcji Dożynek Gminnych w roku Jubileuszowym 700-lecia Sułoszowej.

A do tańca  od godz.18-24 przygrywał zespół FAX

 

Z.Rech

 

ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW JUBILEUSZU 700-LECIA SUŁOSZOWEJ – 11XI.2015 r.

Mszą św. celebrowaną przez JE Biskupa Sosnowieckiego –  Grzegorza Kaszaka ,Proboszcza Parafii NSPJ w Sułoszowej – Leszka Kołczyka, byłego Proboszcza Parafii NSPJ w Sułoszowej –  Leszka Stycznia , Księdza zakończono obchody Jubileuszu 700 -lecia  Sułoszowej. W mszy św uczestniczyły Poczty sztandarowe : PSL , SD , OSP, Sztandar Strazy Honorowej NSPJ w Sułoszowej, Poczty sztandarowe szkół z terenu gminy , delegacje instytucji gminnych , goście zaproszeni , mieszkańcy gminy. W czasie Mszy św. został poświęcony Sztandar Gminy Sułoszowa i Tablica upamiętniająca 700 lecie .Sztandar został ręcznie wyhaftowany przez Siostry Boromeuszki z Rudy Śląskiej , a zakupiony ze składek mieszkańców Sułoszowej  i Urzędu Gminy w Sułoszowej .Koszt sztandaru to 5180 zł.Następnie poświęcono tablicę upamiętniająca obchody Jubileuszu z napisem : 1315 – 2015 / NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ BOŻĄ / DLA UPAMIĘTNIENIA OBCHODÓW JUBILEUSZU 700-LECIA SUŁOSZOWEJ / W 74 ROCZNICĘ  KONSEKRACJI KOŚCIOŁA MIESZKAŃCY SUŁOSZOWEJ / Sułoszowa 11 listopada 2015 r.Po prawej stronie tablicy  w górze został wygrawerowany herb gminy Sułoszowa , po lewej stronie herb DiecezjSosnowieckiej Po odsłonięciu tablicy wstęgę przecięli : Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa – Janusz Pasternak , Wójt Gminy Sułoszowa – Stanisław Gorajczyk ,Proboszcz Parafii NSPJ w Sułoszowej – Leszek Kołczyk , były Proboszcz Parafii NSPJ w Sułoszowej –  Leszek Styczeń.Tablicę pamiątkową ufundowała Pan Marian Flak ze Strzyżowic z Firmy STONEX .

W trakcie Mszy św  został też wręczony JE Biskupowi tort w barwach flagi Gminy Sułoszowa Po Mszy św przemaszerowano pod Pomnik wdzięczności ,gdzie złożono kwiaty , następnie przemaszerowano do sali  gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Sułoszowej .

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa – Janusz Pasternak otworzył uroczystą sesję kończącą obchody 700-lecia Sułoszowej. Powitano gości , nadano sztandar Gminie Sułoszowa ,następnie wystąpiła młodzież z Gimnazjum w Sułoszowej  z programem artystycznym.Po programie artystycznym wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.