Turniej Sołectw 2019 r.

25 sierpnia 2019 r. miał miejsce Turniej Sołectw o Puchar Przechodni Wójta Gminy Sułoszowa Stanisława Gorajczyka. Turniej odbył się w ramach Dożynek Gminno – Parafialnych, prowadziła go P. Agnieszka Gorajczyk oraz P. Regina Stojek z pomocą dzieci z Centrum Kultury w Sułoszowej. Uczestnikami turnieju było pięć drużyn sołeckich z terenu gminy Sułoszowa: Sułoszowa I, Sułoszowa II, Sułoszowa III, Wielmoża i Wola Kalinowska, gościnnie wystąpiła także drużyna z Holandii reprezentanci Orkiestry ODE Laarbeek. Konkurencje sportowe to m.in. stonoga, slalom, bieg po krawaty i korale, rzuty do celu i woda. Każda drużyna to pięć osób z danego sołectwa, nagrodami w tym roku były zestawy: wąż ogrodowy z wózkiem i akcesoriami. Puchar Przechodni Wójta Gminy Sułoszowa powędrował do sołectwa Wola Kalinowska. Nagrody uczestnikom turnieju wręczył Wójt Gminy Sułoszowa P. Stanisław Gorajczyk wraz z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Jurajska Kraina” P. Dorotą Buczek.