RYTMIKA Z ELEMENTAMI BALETU I TAŃCA

Podczas zajęć uczestnicy uczą się choreografii, tempo dostosowane jest do poziomu grup. Dzieci uczą się i pracują nad koordynacją ruchów, synchronizacją i poczuciem rytmu. Układy często tworzone są do popularnych piosenek muzyki pop. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich, którzy lubią ruch i taniec. Zajęcia prowadzi instruktor Jadwiga Jowicz – Mocny.

Zajęcia bezpłatne dla dzieci od 4 do 7 lat.

Zajęcia prowadzone są w czwartki od 15.30 – 17.30

Głównym założeniem programowym zajęć jest przygotowanie muzyczne, psychiczne i fizyczne do nauki tańca. Pod ścisłą opieką nauczyciela, dzieci poznają świat muzyki i tańca. Podczas lekcji nasi podopieczni pracują nad płynnością i precyzją wykonywanych ruchów, zręcznością oraz stymulacją naturalnej, spontanicznej potrzeby ruchu i tańca tak charakterystycznej dla okresu wczesnego dzieciństwa. Regularne uczestnictwo w lekcjach wpływa korzystnie na koncentrację i samodyscyplinę, poprawne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, rozwój koordynacji ruchowej, kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej. Tworzone przez nauczyciela choreografie wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój młodego tancerza. Zajęcia z rytmiki z elementami baletu i tańca, stanowią istotny etap w całym procesie nauki tańca.