AAA_books.jpgAA_regal.jpgOstatnie.JPGP1050153.JPGP1050155.JPGP1050175.JPGP10904411.jpgS7300459.JPG

Aktualności

Projekty realizowane w latach 2013 przez Centrum Kultury


 

Centrum Kultury wSułoszowejrealizuje projektw ramach

„ Polsko Niemieckiej WspółpracyMłodzieży „

pt.„Wymiana artystycznaOrkiestr z Polski i Niemiecpołączona ze zwiedzaniem miejsc pamięci”

Młodzież niemiecka w Polscew dn. 19.05.2013 -23.05.2013 r.

Młodzież polska w Niemczech w dn.18.09. 22.09.2013 r.

Projekt dofinansowała Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży

PNWM przyznała na podstawie naszego wniosku dofinansowanie w wysokości 17 850,00 zl

 

 

 

2013 - Warsztaty garncarskie ,kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła

Projekt realizowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Warsztaty garncarskie zorganizowane będą dla młodzieży szkół podstawowych z terenu gmin LGD "Jurajska Kraina" : Sułoszowa .Iwanowice, Słomniki , Skała .Celem tych warsztatów jest pokazanie i nauczenie dzieci toczyć na kole, lepić i wypalać naczynia gliniane.

Warsztaty odbywać się będą pod fachowym okiem garncarza ,ceramika - w maju 2013 roku

Celem tej operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej , kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

Małe projekty – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 

„Kurs komputerowy dla seniorów”

Projekt realizowany
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

 

 

Kurs komputerowy będzie realizowany w miesiącu wrześniu i październiku w Centrum Kultury -GBP

Zapraszamy  seniorów do uczestnictwa

Informacja zamieszczona na stronie

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina


Umowa na "Małe Projekty" podpisana!

27 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kierownik Centrum Kultury w Sułoszowej Pani Zofia Rech podpisała umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Projekt dotyczy kursu komputerowego dla seniorów. Jego celem jest przygotowanie seniorów do samodzielnego korzystanie z komputera, podnoszenie jakości zycia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR oraz udostępnienie urządzeń i sprzętu komputerowego umożliwiającego dostęp do internetu.

Centrum Kultury w Sułoszowej serdecznie gratulujemy a pozostałym beneficjentom,

którzy złożyli wnioski za naszym pośrednictwem życzymy szybkiego podpisania umów

TYDZIEŃ  BIBLIOTEK  2012

pod hasłem

" Biblioteka ciągle w grze "

 

 

Program Tygodnia Bibliotek w CK - GBP w Sułoszowej  :


08.05.2012 godz.11 00 -„Pinokio” spektakl w wykonaniu Teatru „Art-Re’

09.05.2012 godz.900 - „Piszę obrazem” – konkurs plastyczny

godz.1100 - Głośne czytanie bajek

10.05.2012 godz.11 00Mini konkurs na najładniej przeczytany wierszyk

- Zgaduj zgadula : konkurs czytelniczy

11.05.2012 godz.11 00 - Malowanie figurek gipsowych –bohaterów bajek

14.05.2012 godz.1100 - Zajęcia z ceramiki – mój ulubiony przyjaciel

z bajki

Pokonkursowa wystawa prac dzieci pt. „Piszę obrazem”

Gminna Biblioteka Publiczna w Sułoszowej organizuje zbiórkę książek używanych w ramach

IV edycji Majowej Zbiórki Książek.

Wszystkie przyjęte książki zostaną oznaczone naklejką „Egzemplarz przekazany w ramach IV edycji Majowej Zbiórki Książek odbywającej się w dniach 8 – 31 maja 2012 roku”.

8-31 maja 2012. IV edycja Majowej Zbiórki Książek dla bibliotek lokalnych Małopolski i Świętokrzyskiego - organizują Róża Thun i Młodzi Demokraci.