AAA_books.jpgAA_regal.jpgOstatnie.JPGP1050153.JPGP1050155.JPGP1050175.JPGP10904411.jpgS7300459.JPG

Aktualności

2013 - Warsztaty garncarskie ,kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła


Projekt realizowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Warsztaty garncarskie zorganizowane będą dla młodzieży szkół podstawowych z terenu gmin LGD "Jurajska Kraina" : Sułoszowa .Iwanowice, Słomniki , Skała .Celem tych warsztatów jest pokazanie i nauczenie dzieci toczyć na kole, lepić i wypalać naczynia gliniane.

Warsztaty odbywać się będą pod fachowym okiem garncarza ,ceramika - w  dn.22.04-25.04.2013 roku

Celem tej operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej , kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

Małe projekty – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej


 

Przyznana kwota na realizację  projektu  to :   11 572,40 zł

 

Warsztaty garncarskie 22.04.2013   -  25.04.2013 r.


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sułoszowej

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima

 

 

W 2013 roku przypadają sześćdziesiąta rocznica śmierci i stulecie poetyckiego

debiutu Juliana Tuwima. Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu temu

wielkiemu Poecie, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu

pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm

codziennego życia.

Wystawa w CK -GBP poświęcona twórczości dla dzieci


Najlepsi czytelnicy  2012 roku

kategoria : dzieci do lat 5

kategoria : Szkoła Podstawowa

Joomla templates by a4joomla