AAA_books.jpgAA_regal.jpgOstatnie.JPGP1050153.JPGP1050155.JPGP1050175.JPGP10904411.jpgS7300459.JPG

Punkt konsultacyjny

Spotkania w Punkcie -Centrum Kultury odbywają się dwa razy w miesiącu  w drugi oraz w  czwarty  czwartek  każdego miesiąca w godz. od  14.00  do godz. 16.00

 

 Dyżury pełni  Pani mgr Daria Śliwka - terapeuta

 

- motywowanie zarówno osób uzależnionych , jak i osób współuzależnionych  do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego,kierowanie do leczenia specjalistycznego

 

-motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia.

 

- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy podtrzymujące uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej.

 

-rozpoznanie zjawiska przemocy domowej , udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy

 

- gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny

 

- udzielanie informacji oraz wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)

 

Joomla templates by a4joomla