AAA_books.jpgAA_regal.jpgOstatnie.JPGP1050153.JPGP1050155.JPGP1050175.JPGP10904411.jpgS7300459.JPG

2012/13/14/15/16

 
   Promujemy lokalne produkty

Centrum Kultury w Sułoszowej złożyło wniosek w ramach naboru nr 27/2018/G - Powierzenie grantów - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych poprzez zorganizowanie imprez, wydarzeń promujących lokalne produkty.  Tytuł zadania  -  "Święto Truskawki Sułoszowskiej". Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Centrum Kultury w Sułoszowej znalazło się na liście Grantobiorców. Nowe wydarzenie w kalendarzu imprez Centrum Kultury planowane jest na czerwiec 2019 r.

 

 

" Nowe wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułoszowej "

Gminna Biblioteka Publiczna w Sułoszowej otrzymała nowe wyposażenie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Zakupiono nowe regały na książki, czasopisma ,płyty cd,oprócz regałów pojawiła się nowoczesna lada do obsługi czytelników , stoliki ,krzesła ,kanapa dla osób chcących skorzystać na miejscu z księgozbioru.Wyposażono pokój dla dzieci w kolorowe regały , gry planszowe, klocki itp.W kolorowe regały na książki , stoliczki, krzesełka, dywan , teatrzyk kamishibai wyposażono też pomieszczenie dla najmłodszych czytelników.Całkowicie zmieniła wyposażenie pracownia komputerowa - zakupiono 6 nowoczesnych  komputerów z oprogramowaniem OFFICE 2016 w tym jeden z oprogramowaniem ,klawiaturą dla osoby niepełnosprawnej,ups-y , tablicę interaktywną,drukarkę wieloczynnościową,Biblioteka wzbogaciła się także o 2 tablice informacyjne na nodze, czytnik, aparat fotograficzny,gablotę informacyjną na ścianę. Biblioteka nasza zmieniła całkowicie wygląd wewnętrzny i estetykę, stworzyła przyjazne miejsce dla mieszkańców gminy - dla każdej grupy wiekowej :dzieci,młodzieży, dorosłych w tym seniorów.Chcemy aby nasza biblioteka przyciągała coraz więcej  mieszkańców ,jednoczyła pokolenia,mamy nadzieję upowszechniać i propagować czytelnictwa dla wszystkich grup wiekowych i zawodowych .ZAPRASZAMY do naszej BIBLIOTEKI.

Zdjęcie:

zobacz galerię zdjęć:

https://get.google.com/albumarchive/108231504593980312460/album/AF1QipMLkhXP4Q-X6SZQ6ns-nvcPKerZzVQ8hH5lzIbX

Centrum Kultury w Sułoszowej otrzymało dofinansowanie w wysokości 51 610,00 zł  z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pt"Nowe wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułoszowej "w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

Całość projektu to 68 814,00 zł.     

Dofinansowanie z Urzędu Gminy Sułoszowej   - 17 204,00 zł

Opracowanie projektu : Zofia Rech

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania logo Jurajska kraina

 pt. "Zakup strojów regionalnych dla grup śpiewaczych: młodzieżowej i dorosłej działąjących w Centrum Kultury w Sułoszowej "


Projekt realizowany jest z zakresu "Małe projekty" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Opracowanie projektu i realizacja :Zofia Rech

Przyznana kwota : 22 871,00

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania logo Jurajska kraina 

 

 

 " Monografia Sułoszowej na 700-lecie"

 

 
Projekt realizowany jest z zakresu "Małe projekty" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

 

 

http://www.pnwm.org/fileadmin/user_upload/files/1368520705_logo_pnwm_dopisek_poziom_cmyk.jpg

 

 

 Łączy młodych Polaków i Niemców.Dwa kraje -jeden cel
 PNWM jest organizacją międzynarodową , dotuje różnorodne spotkania młodzieży: od warsztatów teatralnych poprzez wspólne obozy treningowe aż po projekty ekologiczne

 

Termin projektu: 28.05.2014 - 01.06.2014/ Niemcy

Partner z Niemiec: Musikschule Ammerbuch e.V./ Ammerbuch

Opracowanie projektu i realizacja : Zofia Rech

 

 

W ramach projektu PNWM w dn.28.05.2014 - 01.06.2014 r. młodziez z Centrum Kultury w Sułoszowej - Młodzieżowa Orkiestra Dęta  przebywała w Niemczech  - w kraju związkowym Badenii -Witembergii  w  Ammerbuch w miejscowości Entringen. Młodzież polska i niemiecka wspólnie bawiła się , zwiedzała i koncertowała.Zwiedzili min.Muzeum mercedesa w Stuttgardzie , Zamek Hohenzollernów w Hechingen,wspólnie wystąpili w Kościele Św.Michała w Entringen.

Wszystkim uczestnikom wyjazdu serdecznie dziękujemy ,a szczególnie dyrygentowi Panu Wiesławowi Olejniczakowi , kustoszowi Panu Olgierdowi Mikołajskiemu w roli tłumacza i zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć

 

Wspólny koncert orkiestr młodzieżowych z Polski i Niemiec w Kościele w Ammerbuch

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

Zapraszamy do Centrum Kultury w Sułoszowej dzieci i młodzież

w miesiącu lipcu i sierpniu na zajęcia pt

WARSZTATY EDUKACYJNO-MUZYCZNE

oraz

ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Projekt realizowany jest w ramach działania 413

 

" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów

Udział w warsztatach jest bezpłatny ,zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu

,przez dwa miesiące ,łącznie 50 godzin;

w sekcjach i wspólnie, uczestnicy maja zapewnione instrumenty, nuty,

i inne akcesoria związane z nauką

Zainteresowanych prosimy o kontakt ; telefoniczny ,e-mai lub osobisty

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413”wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „dla małych projektów ,tj. operacji ,które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi3 ,ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 20007-2013


Małe projekty – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Opracowanie projektu i realizacja : Zofia Rech


 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

Centrum Kultury wSułoszowejrealizuje projektw ramach

„ Polsko Niemieckiej WspółpracyMłodzieży „

 

pt.„Wymiana artystycznaOrkiestr z Polski i Niemiecpołączona ze zwiedzaniem miejsc pamięci”

 

Młodzież niemiecka w Polscew dn. 19.05.2013 -23.05.2013 r.

Młodzież polska w Niemczech maj 2014 r.

 

Projekt dofinansowała Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży

PNWM przyznała na podstawie naszego wniosku dofinansowanie w wysokości 17 850,00 zł.

Opracowanie projektu i realizacja : Zofia Rech

 

 

 

 

 

2013 - Warsztaty garncarskie ,kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła

 

 

Projekt realizowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

Warsztaty garncarskie zorganizowane będą dla młodzieży szkół podstawowych z terenu gmin LGD "Jurajska Kraina" : Sułoszowa .Iwanowice, Słomniki , Skała .Celem tych warsztatów jest pokazanie i nauczenie dzieci toczyć na kole, lepić i wypalać naczynia gliniane.

 

Warsztaty odbywać się będą pod fachowym okiem garncarza ,ceramika - w kwietniu w dniach : 22-25 , 2013 roku

 

Celemtej operacjijest rozwijanie aktywnościspołecznościlokalnej , kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

 

Małe projekty – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 Opracowanie projektu i realizacja : Zofia Rech

 

 

2012 – Kurs komputerowy dla seniorów

 

 

 

 

 

Projekt realizowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Projekt dotyczy kursu komputerowego dla seniorów. Jego celem jest przygotowanie seniorów do samodzielnego korzystanie z komputera, podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR oraz udostępnienie urządzeń i sprzętu komputerowego umożliwiającego dostęp do internetu.

 

Kurs komputerowy dla seniorów realizowany będzie w miesiącu wrześniu i październiku – zapraszamy

 

Małe projekty – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Opracowanie projektu i realizacja : Zofia Rech

Joomla templates by a4joomla